Stichting Kerk en Samenleving

De Stichting Kerk en Samenleving is opgezet door drie kerkgenootschappen in Zeist, waaronder één van de voorgangers van de Emmaus. Bestuurlijk hebben twee personen namens de Emmaus zitting in het bestuur: Jan Oomen en Graas Teuben. De stichting wordt gefinancierd door de drie kerken alsmede door de drie woningcorporaties. De gemeente subsidieert de stichting alleen voor wat betreft haar projecten, zoals taalles, thuisadministratie, en bezoekgroep.

De kernfunctie van de stichting is om vanuit de presentiegedachte nabij te zijn bij mensen die het gevoel hebben buitengesloten te zijn dan wel te worden. Ten behoeve hiervan zijn er drie inloophuizen: de L flat Vollenhove, het Lindenhuis en in Zeist west, de Clomp.

Naast initiatiefnemer voor wat betreft de voedselbank heeft de stichting ook het initiatief voor een pastoraal café opgepakt en via de Raad van Kerken verbreed naar alle kerken.
De aanvragen voor de voedselbank komen uit heel de regio.  Inmiddelsi s er ook in Doorn een uitdeelpunt van deze voedselbank gekomen. Zie: www.kerkensamenleving.nl

 

Contact diaconie Emmaus
NaamRolE-mailadresTelefoon
Coen van LoonPastoraal Team Diaconie 06-31786121