In de afgelopen jaren verdween het Gregoriaans uit de parochiekerken en werd alleen nog in de kloosters gezongen. Helaas dreigde daarmee iets belangrijks verloren te gaan. We misten het meditatieve en mystieke karakter dat zo kenmerkend is voor het Gregoriaans. Eind 2001 werd daarom door Peter Habets de ’Schola Cantorum Andreas’ opgericht om kerkdiensten op te luisteren met Gregoriaanse zang zonder instrumentale begeleiding. De Schola verzorgt tweemaal per jaar de kerkdienst in onze eigen Sint Andrieskerk. Daarnaast worden op verzoek ook in andere kerken de vieringen opgeluisterd, af en toe ook in protestants-christelijke kerken. Incidenteel wordt door de Schola de zang bij een uitvaartdienst verzorgd.
Ruim 10 jaar stond de Schola onder de bezielende leiding van Alphons van Dijk. Hij heeft de zangers naar een hoger niveau getild. Steeds opnieuw kreeg hij waardering van mensen in de kerk en van voorgangers voor de prachtige zang: ouderen zijn blij dat ze de vroegere tijd nog eens kunnen herbeleven, jongeren zijn verrast door het meditatieve karakter van de zang.
Helaas heeft Alphons besloten afscheid te nemen.
Zaterdag 12 mei in onze St. Andrieskerk en zondag 13 mei in de St. Jozefkerk in Zeist leidt Alphons de Schola voor de laatste keer. Mis het niet!