Op en rondom Allerzielen zijn er in onze parochie verschillende Allerzielenvieringen waarin wij onze doden herdenken. In bijgevoegd overzicht vindt u alle informatie bijeen.

Doorn
Zaterdag 3 november om 19.00 uur in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 15, Doorn. Voorganger: pastoor Harrold Zemann.


Driebergen

Vrijdag 2 november om 19.30 uur in de St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen. Voorganger: pastor Frans Verhaar en de werkgroep rouwpastoraat.


Leersum

Vrijdag 2 november om 19.00 uur in de St. Andrieskerk, Planterslaan 19a, Leersum. Voorgangers: Frans Groot, parochiële voorganger.


Maarn

Vrijdag 2 november om 09.30 uur in de St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50, Maarn. Voorganger: pastoor Harrold Zemann.

Vrijdag 2 november om 19.00 uur op de RK begraafplaats aan de Ted Visserweg in Maarn. Voorganger: Nelleke Spiljard, pastoraal werker.


Woudenberg

Vrijdag 2 november om 19.30 uur in de H. Catharinakerk, Willem de Zwijgerlaan 38, Woudenberg. Voorganger: Hao Tran, pastoraal werker.

 

Zeist
Donderdag 1 november gedenken wij al onze dierbare overledenen op de Gemeentelijke Begraafplaats Zeist aan de Woudenbergseweg. De gebedsviering in de aula begint om 19.00 uur. Na afloop is er een lichtprocessie naar de plek waar veel dierbaren hun laatste rustplaats hebben gevonden. De begraafplaats wordt verlicht met fakkels, maar het is ook handig om zelf een lichtje mee te nemen. Rond 20.00 uur komen wij samen in de koffiekamer van de begraafplaats voor koffie, thee en ontmoeting. Iedereen is van harte welkom.

Vrijdag 2 november om 19.00 uur in de St. Josephkerk, Rozenstraat 20, Zeist. Voorganger: pastoor H. Zemann.