Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond ontving een volkomen verraste Carien Rockx de Andriespenning als blijk van waardering voor haar jarenlange activiteiten voor onze Andries.

Carien is zeker 15 jaar lid van de werkgroep Diaconie en nam indertijd het voorzitterschap over van Marianne van Wijck. Binnen de werkgroep probeert ze zoveel mogelijk samen te werken met de diaconieën van de Leersumse PKN-kerken en met die van de Utrechtse Heuvelrug. Vanaf de start van het “Eetcafé” is ze ook daarbij betrokken, vooral met de organisatie. Vele jaren was ze een zeer gewaardeerd lid van de pastoraatgroep en maakte zich daar vooral hard voor de oecumene.

De Leersumse parochianen hopen dat Carien nog lang actief zal zijn voor onze geloofsgemeenschap en de parochie!