Bewust naar Pasen

Bewust naar Pasen

Vastentijd, Lijdenstijd, Veertigdagentijd: de zes weken voor Pasen

De Doornse Raad van Kerken organiseert in 2018 voor de tiende keer het oecumenisch vastenproject ‘Bewust naar Pasen’. Vanaf Aswoensdag, 14 februari, worden op de woensdagavonden bijeenkomsten georganiseerd om samen op weg te gaan naar Pasen. We starten de bijeenkomsten met een gezamenlijke vastenmaaltijd, waarna ruimte voor bezinning en gesprek.

Elk jaar wordt een thema gekozen om ons bij die bezinning op weg te helpen. Dit jaar is het thema: Vrees niet, bezinning over: door de angst heen leven. De inspiratie hiervoor komt uit het boekje ‘Vrees niet, de profetische tegenstem van twaalf hoopvolle christenen’, samengesteld door Alain Verheij. Staan onze vrijheden onder druk, of worden we bang gemaakt door wat we om ons heen horen? In dit boekje bundelen twaalf christenen hun gedachten om juist nu een hoopvol en profetisch geluid te laten horen. Vanuit hun christelijke geloofsovertuiging willen zij ons geen angst aanpraten, maar moed inspreken. Niet polariseren, maar bij elkaar brengen.

Vaste elementen van onze avonden zijn een eenvoudige maaltijd, voordracht, bezinning, ontmoeting en een avondgebed.
We beginnen de serie avonden op 14 februari, Aswoensdag. Dan is er een vastenmaaltijd, een introductie op het thema en een Aswoensdagviering.

 

De indeling van de avonden is als volgt:

14 februari:   Introductie van het thema en het project PAX aansluitend Aswoensdagviering.

21 februari    Juke Hudig, kunstenares, de afbeelding op de voorzijde is één van haar schilderijen over engelen.  De verbeelding van het                            spirituele, de diepere onzichtbare werkelijkheid is het steeds terugkerende thema in het werk van Juke Hudig.

28 februari      Lenie Scherpenzeel, geestelijk verzorger en docent pastorale gespreksvoering en pastorale psychologie. Waar ben je                                  bang voor?

7 maart         Gijs van den Brink, Elim gemeenschapslid, redacteur Studiebijbel. Angst voor de vreemdeling.

14 maart         Enis Odaci, voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank voor islamitisch humanisme en partner  bij                                                     Stichting Koetsveld & Odaci, waar hij samen met  predikant Herman Koetsveld de interreligieuze dialoog vormgeeft.                                         Angst voor de Islam.

21 maart         Vincent Bijlo, cabaretier, columnist én ambassadeur van vrede voor PAX. Angst voor verlies.

28 maart         Marcel Sarot, permament diaken Sint Maartenparochie en hoogleraar fundamentele theologie aan de Universiteit van                                  Tilburg. Angst voor de toekomst.

 

Locatie:          Alle avonden worden gehouden in de Koningshof, Kerkplein 1, Doorn.

Programma per avond:
17.45 uur            ontvangst
18.00 uur            maaltijd
18.45 uur             voordracht spreker
19.00 uur             nagesprek
19.30-19.45 uur  avondgebed
 

 Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor alle, maar natuurlijk ook voor één of meer, avonden. Vanwege de maaltijd vragen wij u om u, uiterlijk een week voor de avond die u wilt bezoeken, aan te melden. Dit kan telefonisch bij Jeanette van Osselen (tel. 421916) of via e-mailadres jeanette.vanosselen@xs4all.nl. Wij moeten een grens van 40 stellen aan het aantal deelnemers in verband met het bereiden van de maaltijd en de grootte van de ruimte. Het is daarom van belang dat u, als u zich opgeeft, ook werkelijk komt of tijdig afzegt.

Tijdens de avonden kan een bijdrage  gegeven worden voor het werk van PAX. Deze Nederlandse vredesorganisatie werkt aan vrede in (post)conflictgebieden. PAX werkt samen met vredesactivisten in  deze gebieden en probeert bruggen te slaan tussen rivaliserende groepen. PAX vraagt in Nederland en op internationaal niveau politieke en publieke aandacht voor conflictsituaties in de wereld. Na aftrek van de kosten voor de maaltijd en huur van de ruimte wordt het resterende geld aan dit project geschonken.

Het project ‘Bewust naar Pasen’ wordt namens de Raad van Kerken Doorn georganiseerd door de werkgroep ‘Bewust naar Pasen’:

 

Wim Dorsman                       (ELIM) tel. 0343-417064
Jeanette van Osselen            (RK)     tel. 0343-421916
Ina Veldman                           (PKN)  tel. 0343-414031
Joke de Zwaan                       (PKN)  tel. 0343-517096

 

 

2018-01-31T19:23:46+00:0031 januari, 2018|Nieuws|

Wij maken gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke ervaring op onze website te geven. Om jouw voorkeur te registeren moet jouw browser cookies accepteren. Meer informatie over ons beleid en het instellen van cookies kun je in onze privacy- en cookieverklaring vinden. Als je gebruik maakt van onze website zonder je voorkeur aan te geven registreren we alleen functionele cookies.