Blogs van de week

Blogs van de week

De blogs van deze week gaan o.a over Heiligen, Moederdag en de Pauselijke brief ‘Gaudate et Exsultate (verheugt u en juicht).

Het blinde lot
Ons doet het wat vreemd aan om het blinde lot aan God toe te schrijven. Maar koptische christen denken daar anders over.  In 2012 lagen in de kathedraal van Cairo drie stukken papier met de namen van de kandidaten voor het koptische Pausschap. Een geblinddoekte jongen pakt een van de papieren, met daarop de naam van bisschop Tawadros. Hij zal de opvolger van Paus Shanoeda zijn. Blijkbaar ziet een blinde meer: zoals God ziet, terwijl een ziend persoon zijn/haar eigen dingen ziet!

Zo zouden moslims kinderen die blind geboren worden, aanzetten om ‘bewaarder van de tekst van de Koran’ te worden. Zij heten in India en Pakistan: Hafiz= bewaarder. Zij hebben de tekst van buiten geleerd en bewaren die ongerept.

Hierbij moet verteld worden dat begin vorige eeuw in het toenmalige Joegoslavië een onderzoek was onder de troubadours. Zij zongen op de markten en pleinen, en verdienden daar (soms net) hun kost mee. Het boek van het onderzoek heet: The singer of tales (door A.B. Lord). Hoe kwamen ze aan hun liederen, soms hele ballades. Hoe onthielden zij ze? Het onderzoek wees uit dat ze veelal werden doorgegeven, zonder dat ervaren en aankomende zanger konden lezen. Ze werden alleen mondeling doorgegeven. Later en bij anderen vond men ook schriftelijk overlevering. Liederen en muziek op papier. Het wonderlijke was dat de mondelinge overlevering veelal exact het voorbeeld kopieerde, terwijl zich bij de schriftelijke overlevering veranderingen, verbeteringen, toevoegingen voordeden. U begrijpt dat dit onderzoek het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de mondelinge overlevering versterkte!  Dat was een belangrijke uitkomst voor de mondelinge fase van bijvoorbeeld Bijbelse boeken.

 

Wat wil je later worden? Een heilige!
Ik denk dat menig kind op school uitgelachen zou worden als zij/hij zo antwoordde.  De paus probeert te laten zien dat Geloven en heiligheid geen zwaarmoedige aangelegenheden en ook geen ‘heilige boontjes’ zaak zijn. Heiligheid zegt hij maakt je niet menselijk of bovenmenselijk, niet wereldvreemd of beter dan anderen. Heiligheid is, zijns zeggens, ook in onze tijd een praktisch haalbare zaak. Het bevrijdt je van elke vorm van slavernijen maakt je een positieve, hoopvolle mens.  Individualisme en consumptiecultuur schenken geen echte vreugde, wel het samen met anderen op weg gaan in broederlijkheid: ‘niemand wordt alleen gered’, en ‘we kunnen ons zelf niet redden’, we behoren tot de gemeenschap der heiligen. De pauselijke brief heet: Gaudete et Exsultate, verheugt u en juicht.
(zie Tertio 11 april 2018).

 

Moederdag
Er is een omvangrijke bibliografie rond deze dag. Van ‘heiligverklaringen’ tot prachtig to the point. Vele dichters en schrijvers hebben zich eraan gewaagd. Maar zij hadden dan ook allemaal een moeder.

Ik citeer hier het kinderversje:

Het regent zonlicht
Hoor de moeder zingt een liedje voor haar dochtertje van glas:
God behoed haar voor de kraaien en de allereerste kras,
voor de hobbels en de kuilen en het snijden van het gras.
Koos Meinderts

Of, heel actueel:

liefde in het klein

Vader moeder
allochtoon
twee kinderen
twee kleine meisjes

hun jasjes worden
zorgzaam liefdevol
dichtgeknoopt op
dit winderige hoekje
van het kale plein

precies hetzelfde
deden mijn ouders
vast en zeker
zo’n zeventig jaar geleden
bij mijn zusje en bij mij

liefde in het klein
is van altijd en overal

Oeke Kruythof


 En nog een die mooi aansluit bij het heiligen van het evangelie

In de hemel
Je moet voorbij de heilige Petrus,
met zijn zware sleutel
Agnes met een lammetje bij haar gezicht,
Theresia die nog hoestomdat ze ‘t koud had in het klooster.
Je moet je een weg banen door de martelaren
die er met hun kruisen staan en opstopping veroorzaken.                                                                                                            Langs Agatha die je op zout onthaalt,
langs de heilige Franciscus  met een wolf
(hij neemt hem de muilkorf af dat hij zou kunnen geeuwen).
Langs moeder Teresa die langs de kant van de weg zit.
En…. ik zie tenslotte mijn moeder
Ze naait een knoop aan die steeds verloren ging.
Hoever moet je in de hemel gaan om haar te vinden?


Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag leest u hier.

2018-05-14T19:43:23+00:0014 mei, 2018|Nieuws|

Wij maken gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke ervaring op onze website te geven. Om jouw voorkeur te registeren moet jouw browser cookies accepteren. Meer informatie over ons beleid en het instellen van cookies kun je in onze privacy- en cookieverklaring vinden. Als je gebruik maakt van onze website zonder je voorkeur aan te geven registreren we alleen functionele cookies.