De blogs van deze week staan in het teken van herders, kuddegeest, managers. Is hier nu sprake van een autoritaire top-down cultuur?

Kuddegeest
Sommigen zijn allergisch voor de schaap/kudde -herder symboliek. Het roept domme schapen, amorfe kudde en kuddegeest op. Maar dat is niet de zin van ‘herderschap’ in de Bijbel. Met het woord ‘herder’ en ‘kudde’ wordt leiderschap kritisch beoordeeld (1 Kron. 21.17), wordt een autoritaire top-down cultuur tegen het licht gehouden. Zie bijv. Nahum 3.17; Ezechiël 34; Jeremia 23; Zacharia 11, Lukas 15, Johannes 10.


Management
Aardig om te wijzen op het leuke boekje van Marcel Poorthuis, Managen met Mozes; Lessen uit de woestijn voor leiders van vandaag. Uitgeverij: Amphora Books 2018, ISBN 978-90-6446-101-9NB.


Vluchtelingen
Zijn vogels ook vluchtelingen? Tijdens een fietsvakantie in Friesland zagen we vele vogelvluchten van meeuwen, duiven. En spreekwoordelijk zeggen we dat je in ‘vogelvlucht’ een samenvatting kunt geven. Helder! Maar zijn vogels ook vlucht-elingen?


Pastor
Een geestelijk leider krijgt in de beroepsnaam ‘pastor’ meteen dit ideaal van goede herder mee. Jan van Kilsdonk zei: “Een van de grootste voorrechten van een pastor is, dat hij geen betalende ‘cliënten’ heeft. Zolang dat blijft, blijft er kerk.”  En kardinaal Simonis in aansluiting bij een preek van Augustinus: “Herder ben ik voor U, en schaap ben ik met U.”


En toen was er rust
Kees Fens schrijft: “Er moet altijd iets bereikt worden, voor de kerk, voor de kerk. Dat drijven, dat hij als een vorm van ongeduld moet hebben ervaren, als een te weinig vertrouwen op het verloop van een door God geleide geschiedenis, moet hem (= J. v.d Kun) tenslotte zijn opgebroken. Het doel ontnam hem de vrijheid tot verwondering, tot stilte tot ruimte...” (Uit: Spiegelbeelden).

Of ook Pascals: “Al het leed van mensen spruit hieruit voort, dat ze niet rustig in hun kamer kunnen blijven.”

Onze droom—ons gebed

Omdat ik niet kan slapen, Heer                 Nee, Heer het is te veel
kom ik bij U                                                    dit kan niet verder
het was weer laat                                           ik ken mijn schapen niet, ik heb geen tijd
en ik heb teveel schapen                              ik ben geen Samaritaan, zelfs geen herder
om te hoeden.                                                Ik ben enkel onvervangbaar en gewijd.
Ja, ja, ik weet het                                          Mijn ideaal, dat ook het uwe was
ik heb erom gevraagd                                  – in helende nabijheid en relatie
toen ik vol vuur                                             getuigen van het heil –
ging werken in uw wijngaard;                    krijgt haast geen ruimte meer
maar hoe kon ik vermoeden                       al (s)preek ik nog vanuit uw inspiratie.
Dat ik na zoveel dienstjaren                       Heer, haal mij als Zacheüs uit de boom
tussen vijftien kerken                                  zeg dat U nog vandaag bij mij komt eten
heen en weer zou krossen                           dan kan ik even al de rest vergeten
vieren, dopen, begraven, trouwen,           en met U praten over onze droom.
vergaderen met en zonder taart.

(Lut Debroey, uit: Mensen onderweg)


Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag leest u hier op onze website.