De blogs van deze week gaan over de vrouwen, die niet alleen in de bijbel, maar ook elders van grote wijsheid getuigen.

 

De wijsheid is vrouwelijk!
–Een kolibrie foerageert met z’n punt-snaveltje. In de Indiaanse traditie is de kolibrie symbool voor een sterke vrouw die de wereld verandert, druppel voor druppel (uit een interview met Karen Armstrong).
— Het is moeilijk om geen gemakkelijke tante te zijn (L.Visser RUG)
— “Nadat ze eeuwenlang de straat met zich hebben laten aanvegen
gaan in Amsterdam vrouwen dat nu zelf doen (Fons Jansen).
— In het smurfendorp heb je de brilsmurf, de moppersmurf, de kleermakersmurf en ga zo maar door.           Mannen, kortom in alle soorten en maten. Voor vrouwen is één type voldoende; de smurfin.
— Op melodie: (GvL 530; Liedboek 527)

Als een mens wordt Gij geprezen
oppermachtig, bovenaan
als een oorlogsveteraan
die wij mensen mogen vrezen.

Als een vrouw zijt Gij verdrongen
als een schat voor binnenshuis
als een moeder stil en kuis
in een vroom verhaal bedwongen

Als een mens zoekt Gij te komen
zonder zucht naar heerschappij
van de wapenwedloop vrij
tot wij vol met vrede stromen

Vader, Moeder, God mag weten
hoe Gij ooit genoemd wilt zijn
dat het lidwoord met zijn pijn
op een dag zal zijn vergeten
(C. v.d. Stichele, Eredienstvaardig 18(2002)No.1

Op een moskee in het Indiase Fathpur Sikri staat:
“De wereld is een brug
ga erover
maar bouw uw huis er niet op”

Bij het Evangelie.
Echt eten en drinken (Johannes 6.55)

Ik heb reeds vaak met je gesproken.
Hier krijg je nu je ‘vitaminen’ op papier.
Ik weet heel goed dat men niet altijd helpen kan
met een paar mooie woorden.
Maar één ding weet ik:
een woord dat het hart raakt
verandert het hart.
Als je verdriet hebt kan een woord
een gebeurtenis zijn,
een stuk brood voor een nieuwe start
een ster die uit de hemel valt.
(auteur onbekend)

Wie mijn vlees eet….

Paus Benedictus: Verbum Domini 2011. No 56. Hier citeert hij Hieronymus: “Wij lezen de H. Schrift. Ik denk dat het Evangelie het Lichaam van Christus is; ik denk dat de H. Schrift zijn onderricht is. En wanneer hij zegt: “Wie mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt” dan wil hij toch zeggen dat het woord van de Schrift werkelijk zijn Lichaam en Bloed zijn”.

Henk Bloem, pastor

 

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier