De blogs van deze week gaan over de begrippen land en bezit: beschouw je iets als je eigendom, of als geschenk?

 

Land als GAVE—niet als BEZIT

In hetzelfde hoofdstuk 24 van Jozua zegt God in vers 13: “Zo gaf Ik u een land waarvoor u niet hebt gewerkt, steden die u niet hebt gebouwd maar waarin u toch woont, en zo eet u van wijngaarden en olijfbomen die u niet hebt geplant”. (bijvoorbeeld ook Deut. 1.20-21).  Het maakt nogal een verschil, of je vanuit gave of vanuit bezit argumenteert en handelt. Denk aan de Palestijnse kwestie, aan Jerusalem, aan de muren en hekken en bureaucratie om vluchtelingen uit andere landen buiten te houden. Want dit land is van ons. En dan blijkt dit Bijbelse verhaal ineens niet meer alleen Bijbelse geschiedenis maar ook actualiteit te zijn. En verklaart ook waarom ik liever van ‘Land van de beloften’ dan van ‘beloofde land’ spreek.

(Henk Bloem, pastor)

 

 

Kies dan wie u wilt dienen

In Duitsland zeggen ze: “Es lebe der Kaiser”.
In Engeland: ”God save the Queen”.
In Rusland: ”God zegene de tsaar” (in het Russisch)
En zo hoor je in alle landen in hun moedertaal een overeenkomstig gebed.

Ik echter, rabbi Leib Jitschak van Berditsjev
zeg: ”Groot en geheiligd zij Zijn grote Naam”.

(A.Herzberg, Brieven aan mijn grootvader, Querido 1983, blz.17)

 


Valt er nog iets te kiezen?

De Roemeen C.Virgil Gheorghiu stelt in zijn boek met de onmogelijke titel: ‘Van het 25e uur tot het uur dat eeuwig duurt’ (Betsaida, 2017) dat we slaven van de techniek dreigen te worden. Een techniek die ons dagelijks duizenden diensten bewijst en waar we niet meer aan voorbij kunnen. Het stuwt onze auto voort, schenkt ons licht, water, warmte, geeft ons massages, vertelt ons verhalen wanneer we de knop van de TV/radio omdraaien, baant wegen, verplaatst bergen. Blinde kracht, onbezield, slavernij. En hij zegt dat onze westerse samenleving geen mensen meer kent, en de altaren (wat ons heilig is), door bureaus vervangen heeft. (blz. 213). Een wonderlijk boek, geschreven vanuit een bijzondere spiritualiteit. Maar goed om zo’n tegenstem ook te horen!

Het oorspronkelijke Roemeense boek is van 1965. Wij zouden in 2018  de opsomming makkelijk kunnen aanvullen   met PC, IPhone, slimme meter,  enz. enz. Bedenk dat de eerste PC op 12 aug 1981 in Nederland werd geïntroduceerd. Nog geen halve eeuw terug.

(Henk Bloem, pastor)

 

Letterlijk-of- overdrachtelijk?

Je kunt honger hebben, kunt dorst hebben: gewoon fysiek. Maar je kunt ook dorsten naar Aandacht, naar Erkenning, naar Liefde, en je kunt hongeren naar Vrede, Rust, Geld, Goed.
In de zaligsprekingen zegt Jezus: “Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid”.
En psalm 42 bidt: ”Ik dorst naar God, de levende God” ...  Een honger en dorst die soms zo heftig zijn dat ze lichamelijke consequenties hebben, dat je er ziek van wordt.
En: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat komt uit de mond van God’.

(Henk Bloem, pastor)

 

“Geef ons heden ons dagelijks brood”

Een vader vertelde een anekdote over de moeilijke tijd vlak na de oorlog. Er was bijna geen voedsel. ”Wanneer we dan soms een groots bruilofts/familiefeest hadden, dan werd de regel uit het Onze Vader  “Geef ons heden ons dagelijks brood” afgewisseld met: Geef ons dagelijks het brood van heden”.

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag leest u hier op onze website