De blogs van deze week gaan over macht; wat doet dat met mensen die eigenlijk in dienst staan van de medemens

 

Jesus staat niet alleen in zijn kritiek :

“De Capo is de mens die onder alle omstandigheden zichzelf zoekt.
Hij dient zichzelf”
Abel Herzberg, ‘Amor fati’, Moussault 1965, blz. 26-28

‘Zij die macht hebben om kwaad te doen
en afzien van die macht,
zijn meesters van de wereld
W. Shakespeare

‘Macht, je hebt het niet in jouw handen, het heeft jou in handen’
M. Shalev, ‘Een geweer, een koe, een vrouw’, blz.185

Dienen ↔ Gediend worden.

“Voor mij kwam de grote ommekeer, toen ik ontdekte dat het niet de vraag is hoe ik God moet dienen, maar hoe God gediend wil worden. Dat kan je door je een beetje de hand van God te laten zijn. Zo maak je de wereld beter”
Marga Klompé

“Dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij Jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf” E.Hillesum. ‘Het verstoorde leven’, blz.131-132

Of Gerard Reve die foetert: “Ik bedoel dit, dat dit mij bevrijdt, dat ik weet dat de dingen die mij bezwaren, die mij het leven bijna ondraaglijk maken, dat God ook lijdt. Maar dat komt bij al dat tuig, dat schorem dat mij vervolgt niet op. Die gaan geen stap buiten hun huis om God te helpen. Ze hebben ook helemaal geen Godsidee of enige volwassenheid. Ze denken dat God zo machtig en geweldig is, dat hij geen menselijke hulp nodig heeft”.
(een ongedateerd krantenknipsel).

Karl Rahner – een belangrijk theoloog ten tijde van het 2e Vat. Concilie, leerde: “Wat 60 tot 80% van de mensen tegenwoordig verstaat onder het begrip God, bestaat God zij dank niet”.
In: Th.Halik en A.Grün, ‘Geloven op de tast’, blz.111.) Als God er is, dan woont hij veel dieper!

En in ‘Paradise lost’ van Milton, zegt satan (bemerk wie het zegt!!!): “Better to reign in Hell, than serve in Heaven”. (In: G.Tomley, ‘Seven deadly sins’, page 40)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier