De blogs van deze week gaan over ‘kijken’ en ‘zien’, wat niet alleen fysiek, maar juist ook symbolisch opgevat kan worden.

 

Enkele citaten – die de figuur van Bartimeus verhelderen,
uit M.Barnard, ‘Wat het oog heeft gezien; Verbeelding als sleutel van het Credo‘. Meinema, 1997

  • Over het blauwe monochroom van Yves Klein (u weet wel: het doek dat alleen maar blauw is): “Klein schiep een kunst die het oog van een blinde vraagt… Er is niets meer te zien. Het is de kunst van een blinde. Het oog kijkt naar binnen, weg van de uitwendige wereld”. (blz.20)
  • “Blindheid maakt duidelijk dat, wat voor ogen is, het laatste niet is. De belofte wordt belangrijk, belofte van wat niet voor ogen is .. Geloof hoopt en bewijst het onzienlijke”. (blz.22-23)
  • Dit prachtige boek spreekt o.a. over de blinde aartsvader Jacob, de blinde schrijver Borges, en je gaat ‘blinde zieners’ een beetje begrijpen. (vgl. Johannes 9.1.vv).
  • Bijvoorbeeld van een blinde Zen leraar die tegen zijn leerling zegt: “Sluit je ogen eens. Wat hoor je?” De leerling zegt: “Lawaai van buiten, geknisper van de wind”. “Hoor je ook”, zegt de blinde leraar, “de sprinkhaan bij je voeten?” De leerling spert zijn ogen open, kijkt verbaasd, hoe kan een blinde leraar nu….? “Meester”, zegt hij, “hoe kan het dat u dit ziet en hoort?” En de meester: “Hoe kan het dat jij het niet hoort?”

Diego kende de zee niet. Zijn vader, Santiago, nam hem mee om die te ontdekken. Achter de hoge duinen lag hij, de zee, te wachten. Toen de jongen en zijn vader na vele uren lopen, op de zandheuvels stonden, strekte de zee zich voor hun ogen uit. En zo groots was de onmetelijkheid van de zee en zo fel zijn schittering dat het kind geen woord kon uitbrengen van zoveel schoonheid. En toen hij eindelijk weer wat kon zeggen, vroeg hij zijn vader, stamelend en met bevende stem:”Help mij kijken”.
Uit: E.Galeano, ‘Het boek der omhelzingen,’ Van Gennip, 1992, blz. 8-9.

H.Oosterhuis schreef een boek: “Zien, soms even.”

Marcel Proust schreef: “De ware ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken naar nieuwe vergezichten, maar uit het krijgen van nieuwe ogen”.

Een museumdirecteur zei:” Je ziet wat je weet en je weet niet wat je ziet”.

Romano Guardini becommentarieert de woorden van Mat. 5.8: “Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien” met: De wortels van onze ogen liggen in ons hart”.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier