De blogs van deze week gaan over observeren hoe je in het leven staat, ben je goed bezig of zou je je gewoontes kunnen doorbreken?

 

Hoogspanning
Stroom is iets moois, maar als je een hoogspanningsdraad vastpakt, word je gedesintegreerd want wij zijn niet op zo’n kracht berekend. Zo zijn we ook niet berekend op God, die het leven IS, terwijl wij alleen het leven HEBBEN.
Charpentier, ‘Pour lire l’Ancien Testament’, 42.
(Vertaling van Henk Bloem).

Alsof een kloof opengaat?
Jozef van den Berg uit Neerrijnen stopte als poppenspeler, en leeft nu al 25 jaar als monnik en kluizenaar. Hij krijgt bezoek van mensen die vragen hoe er een goede God kan zijn terwijl er zo’n ellende in de wereld is. Hij antwoordt:
“Na mijn stoppen begon een moeilijke periode. Ik moest geestelijk opnieuw leren lopen. God had zijn Licht op mij laten vallen en al mijn tekortkomingen, al mijn fouten werden zichtbaar. Als je bij maanlicht het huis schoonmaakt, valt het allemaal best wel mee, maar zodra de zon opkomt zie je: God, wat heb ik er een bende van gemaakt! Ik zag een mens die altijd aan zichzelf had gedacht.”

Kijken met andere ogen
Prof. Niek Schuman (gestorven 25 dec. 2018) werd gevraagd of hij nog dacht dat het met de wereld wel goed zou komen. “Natuurlijk, niet” antwoordde hij, maar “Hopelijk wel”.
In de krant werd Niek Schuman gekarakteriseerd als een theoloog die in zijn leven van “geloof” naar “hoop” was geschoven. Hij zegt ook: “De dood is wel het einde van het leven” maar “niet het laatste wat erover te zeggen is”.
Ik dacht aan een bezoek bij een man die sprak over zijn sterven. En daarna, dan? Ik geloof echt niet meer, zei hij, dat van die gouden stoeltjes, van elkaar weer zien, van een hemel als een soort verlenging van het leven hier…, dat geloof ik niet. Maar ik hoop wel op God.

Geconfronteerd met de totaal Andere
“Het is voor iemand niet mogelijk
iets te zien van de dingen die werkelijk bestaan,
tenzij hij eraan gelijk wordt.”

Zo gaat het niet met de mens in de wereld;
Hij ziet de zon zonder een zon te zijn,
En hij ziet de hemel en de aarde en alle andere dingen
Zonder deze dingen te zijn.

Zo gaat het wel met de plaats van de Waarheid.
Je zag iets van die plaats
En je werd eraan gelijk.”
Uit: ‘koptische Evangelie van Philippus’ (gevonden 1945 bij Nag Hammadi)
Kardinaal Ratzinger
Vlak voor hij paus werd, zei hij: het gaat erom de mensen uit de zoute zee van al onze vervreemding op het land van het leven te brengen, naar het licht van God”, woorden die ook door andere christelijke kerken onderschreven werden.

De hoop van elke visser
In een commentaar op het Missions-Manifest dat vorig jaar in Duitsland uitkwam, las ik: “Es ist daher die Erste Qualifikation von Jüngern Christi, das sie einen Fischermentalität mit der Lust auf volle Netze haben. (Het eerste vereiste voor leerlingen van Jezus is dat ze een vissersmentaliteit hebben, dat ze volle netten willen zien.)
(Vertaling Henk Bloem)
(Wallner u.ä. ‘Missions Manifest. Die Thesen für das Come back der Kirche’, Freiburg 2018 S.73)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier