De blogs van deze week leggen een link naar de lezingen van zondag 15 april en gaan onder andere over onderweg zijn.

Om Petrus’ strijd met zijn eigen joodse achtergrond te voelen, zie: B. Ehrman, ‘De God van Galilea’, Hoe een verboden religie de wereld veroverde, Balans 2018. Ehrman, hoogleraar NT in de VS, vertelt hoe het christendom de wereld voorgoed veranderd heeft. De sociale orde van het oude Rome was gebaseerd op goddelijk gesanctioneerde machtsverhoudingen en een verheerlijking van ‘dominantie’. Het christendom bracht een totaal andere visie: deze nieuwe religie aanbad ‘een nederige arbeider, die was gekruisigd voor misdaden tegen de overheid’. En riep heersers op om te dienen. De verhouding tussen staat en burger, en tussen mensen onderling, veranderde fundamenteel…. Ehrman zoekt een antwoord door te focussen op twee beroemde bekeerlingen: 1) de onbeduidende jood Paulus en 2) de machtige keizer Constantijn.
NB: De recensie karakteriseert de auteur als een ‘ontzettend goede verteller’.

(Trouw 11 april 2018)

 

Wie wijst de weg ten leven????

“Ga heen”, sprak God
tot Abraham. Dat ontzaglijke lot
greep me als jongen wel aan.
Dat iedereen “blijf, blijf”
zou zeggen, en dat ik dan zou gaan,
op weg naar de hoofdletter van het Leven.
Alleen vergat je mij daar als Abraham
honderd vijftig jaar voor te geven.

Maar goed, zeg maar waarheen, Reisleider.
Leen me eindelijk je kaart eens,
en wijs maar met je vinger, wijs me de plek
en teken er met je vinger een kringetje omheen.

(Paul Goodman)

 

Onderweg

De eerste schreden zijn gewoonlijk
op het goede pad. Pas gaandeweg
bemerk je een geringe afwijking
die moet zijn begonnen lang
voordat je halverwege was.

(J. Goudsblom)

Terug naar vieringen klik hier

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag lees hier