Op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, vertrokken heel vroeg van een aantal locaties van de Sint Maarten wandelaars en fietsers via een mooie route naar de Theresiakerk in Maarn. Op elke locatie werd dezelfde ochtendmeditatie gedaan.

In Leersum stond een uitgebreid ontbijt voor de fietsers klaar. Ondanks het druilerige en wat koude weer zat de stemming er goed in!

Het thema van de dag was: “Ga met me mee” en onderweg werd een pauze gehouden en nagedacht over de vraag: wie ben je het meest dankbaar en heeft je gevormd en begeleid op je levensweg? Schrijf daarover enkele regels.

In Maarn werden de groepen ontvangen met koffie/thee en broodjes en was er tijd voor ontmoeting met elkaar. Om half 11 begon de Eucharistieviering waarin pastor Frans Verhaar en pastoraal werker Hao Tran voorgingen.

Een mooie dienst waarin ook Latijnse gebeden werden gezongen. Op het altaar hielpen twee misdienaars de beide voorgangers.

Tijdens de viering werd ook stilgestaan bij de vraag waarover onderweg was nagedacht (“Wie ben ik het meest dankbaar?”). Twee deelnemers lazen hun tekst voor. Een van hen reageerde aldus:

Ik fietste mee op een gewone fiets terwijl veel anderen op een elektrische fiets reden en ook nog veel jonger en in een betere conditie waren dan ik. Al aan het begin, heuveltje op, moest ik zwoegen. Ik gaf aan dat ik wel alleen verder zou fietsen maar toen klonk naast me: “samen uit, samen thuis!” en het tempo werd aangepast. Dan voel je de betrokkenheid van de gemeenschap. Mijn tekst luidde: 

“Ik ben dankbaar voor allen die me op mijn weg steunden en nog steunen. Maar ik ben vooral dankbaar voor alle ‘kruis-punten’ en ‘wegwijzers’ door wie ik gevormd ben en geworden wie ik ben.”

Na de viering stond er opnieuw verse koffie/thee klaar, werd nagepraat en kon er naar een presentatie gekeken worden over de kunstenaar die op dat moment haar werk in de kerk liet zien in het kader van het Feest van de Geest. Ook de andere deelnemende kerken werden genoemd.

Daarna ging iedereen zijns weegs.

Een mooie ochtend met frisse neuzen, een mooie viering en bijzondere ontmoetingen!

Maarn, dank voor de organisatie en de grote gastvrijheid!

Loes Grimmelijkhuizen