Doopsel

Doopsel 2018-01-30T21:13:48+00:00

Wij willen ons kind laten dopen

Wanneer ouders besluiten hun kind te laten dopen vieren zij de geboorte van het nieuwe leven dat ze hebben mogen ontvangen. Maar het is meer: een kind dat geboren wordt zet een stap in een wereld die niet altijd zo veilig en vredig is zoals je als ouders je kind zou toewensen. Met het doopsel drukken ouders hun geloof uit dat de wereld en ook het leven van hun kind gedragen wordt door een liefdevolle God. Door het doopsel behoort hun kind ook tot de gemeenschap van mensen die in naam van Jezus mee willen bouwen aan een samenleving waar het goed is om te leven.

Meestal laten ouders hun kind als baby dopen, maar het is natuurlijk ook mogelijk uw kind op latere leeftijd op te laten nemen in de kerk. Het is in onze parochie mogelijk om uw kind op zondagmiddag te laten dopen. Voordat de doop plaatsvindt zijn er twee voorbereidingsavonden die geleid worden door de doopwerkgroep en een pastor. Tijdens deze avonden kan er worden afgesproken waar en wanneer uw kind wordt gedoopt. Meestal wordt de doop groepsgewijs gevierd, ook om aan te geven dat je als ouders niet alleen staat en er ook andere ouders zijn die dezelfde weg met hun kind willen gaan.

Als u uw kind wilt laten dopen, meldt u zich dan aan bij het parochiesecretariaat (ma t/m vrij van 8.30-12.30 uur): Raquel Greeven, 030-6922113, secretariaat@parochie-sintmaarten.nl.

Doopsel van volwassenen

Wanneer u zich als volwassene wilt laten dopen bent u natuurlijk van harte welkom. Onze parochie kent ieder jaar een aantal volwassendopen, die een traject volgen onder leiding van een pastor. Meestal gebeurt dat in de paasnacht, maar het kan ook op een ander moment.

 Voor volwassenen, die christen en katholiek willen worden, is er een speciale voorbereidingsweg, het ‘catechumenaat’, dat uitloopt op de H. Doop, het
H. Vormsel en de H. Eucharistie, bij voorkeur in de Paasnacht.
Indien u dit overweegt, neem dan voor een eerste gesprek contact op met pastor Hao Tran, 06-16842077, h.tran@parochie-sintmaarten.nl.
De voorbereiding vindt plaats in samenwerking met de St. Lucasparochie, onder begeleiding van diaken Rini Bouwman.

Documenten