Laden evenementen
Dit event is voorbij.

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 17 april in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur).

De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

Voorafgaand aan de Chrismamis zal aan de gelovigen de mogelijkheid worden geboden om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Van 18.00 uur – 18.45 uur zullen twee priesters daarvoor beschikbaar zijn: pater Ignatius Maria Ringhofer C.S.J. en pastor Koos Smits. Beiden zullen dan aanwezig zijn tussen het hoogaltaar en het priesterkoor van de Onze Lieve Vrouwekerk.