Laden evenementen
Dit event is voorbij.

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Als wij dit bidden erkennen we dat voedsel een gave is; een gave van God, een gave van de Aarde. Beschouwen we het ook als een gave? Of is het bij ons iets heel vanzelfsprekends geworden? Hoe gaan wij met ons voedsel om? Welke waarden hechten wij, op basis van ons geloof, aan voedsel? Hoe kunnen we via ons voedsel ons geloof uitdragen? Voedsel verbindt immers mensen onderling, maar ook met bodem en water, met planten en dieren.
(Bij de foto: Iedereen wereldburger zou dit dagelijks kunnen eten bij de huidige voedselproductie).

Datum: donderdag 29 november 2018.

Tijd: 19.30-21.00 uur.

Plaats: Petrus & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4,  Driebergen.

Opgave (graag vóór 22 nov.) en begeleiding: Marjolein Tiemens, 06-20774093,  m.tiemens@planet.nl.

Meer lezen over duurzaam geloven? Klik dan hier.