Voor onze vrijwilligers, die de communie brengen aan een medeparochiaan, die niet naar de kerk kan, of misschien aan meerdere parochianen in een verpleeghuis, organiseert het pastoraal team een inspiratieochtend.
Doel is inspiratie en uitwisseling. Ook als u misschien belang-stelling hebt voor dit zo bijzondere vrijwilligerswerk bent u van harte welkom.

We gaan in op de oude wortels en op het bijzondere ‘heilige’ karakter van deze taak in de kerk. Twee parochianen vertellen uit eigen ervaring; een zeer bruikbare en betekenisvolle methode van Hans Boerkamp wordt toegelicht, een goed handvat voor de praktijk. Natuurlijk gaan we met elkaar in gesprek over onze eigen ervaringen en ideeën. Ten slotte ontvangt iedere deelnemer een inspiratieboekje en we sluiten af met een eenvoudige gezamenlijke maaltijd. Graag zelf brood meenemen, voor soep wordt gezorgd.

Datum: donderdag 11 oktober.

Tijd: 10.00-13.30 uur.

Plaats: Parochiecentrum De Kom, Hamersveldseweg 51, Leusden.

Begeleiding: Fred Kok en Nelleke Spiljard.

Opgeven uiterlijk 9 oktober bij: secretariaat St. Lucas, secretariaat@stlucas.nu.