Tijdens de Lokale Burger Klimaat Top op de Heuvelrug werd Marjolein Tiemens-Hulscher gekroond tot meest inspirerende duurzame inwoner van de Heuvelrug.

Als een van haar vele sterke punten werd genoemd het duurzaam ondernemen. Marjolein maakt en verkoopt namelijk bijenwasdoeken die kunnen dienen als verpakkingsmateriaal. Zo kan plastic worden teruggedrongen. Ook probeert Marjolein de verbinding te leggen tussen christelijk geloof en duurzaamheid omdat de kerk volgens haar zich op dat gebied nog niet voldoende laat horen.

De bewonerscoöperatie Heuvelrug Energie (HE) heeft op 11 december deze Lokale Burger Klimaat Top georganiseerd. De HE wil inwoners van de gemeente aansporen om zelf actie te ondernemen om iets te doen op het terrein van duurzaamheid. Tegen de achtergrond van die gedachte werden daarop de drie meest inspirerende duurzame bewoners van de Heuvelrug bekendgemaakt.

Marjolein, van harte proficiat!

Het gehele artikel uit de Nieuwsbode Heuvelrug kunt u hier lezen.