Paus Franciscus haakt in zijn boodschap aan bij het thema van de Bisscoppensynode: ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

De paus onderstreept in zijn boodschap drie punten waar het gaat om roeping: het is belangrijk de oproep van de Heer te horen, te onderscheiden en te beleven. Hij verwijst naar het begin van Jezus’ zending: “Deze drie aspecten – horen, onderscheiding en beleven – vormen ook de omlijsting aan het begin van de zending van Jezus, die na de dagen van gebed en strijd in de woestijn zijn synagoge van Nazareth bezoekt en die luistert naar het Woord, de inhoud van de Hem door de Vader toevertrouwde zending onderscheidt en verkondigt dat Hij gekomen is om het ‘heden’ te verwezenlijken (vgl. Luc. 4, 16-21).”

Open hart
De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen, zegt paus Franciscus. “Wij moeten niet wachten totdat wij volmaakt zijn om edelmoedig ‘hier ben ik’ te antwoorden, noch angst hebben voor onze beperkingen en zonden, maar met een open hart de stem van de Heer ontvangen. Ernaar luisteren, onze persoonlijke zending in Kerk en wereld onderscheiden en ten slotte deze beleven in het heden dat God ons geeft.”

De Nederlandse vertaling van de boodschap van paus Franciscus is te vinden op www.roepingenzondag.nl.

Alle parochies hebben materialen voor Roepingenzondag 2018 ontvangen van het Aartsbisdom Utrecht: posters, gebedsprentjes en gebedenboekjes. Deze kunnen vanaf dat moment ook worden gedownload vanaf de roepingensite van het aartsbisdom: www.jekomtalsgeroepen.nl.