De Nederlandse bisschoppen willen in 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden. Intentie bij dit rozenkransgebeld is de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden. De bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. Het Aartsbisdom Utrecht is in juni en september de plek waar de rozenkrans wordt gebeden. Op 9 juni vindt het gebed plaats in de H. Gerardus Majellakerk te Utrecht.
De R.-K. Kerk viert op deze dag de Gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria. Na afloop van de avondmis in de H. Gerardus Majellakerk (Vleutenseweg 517, aanvang H. Mis: 19.00 uur) bidt mgr. Woorts het rozenkransgebed tot intentie van de vrede. Hij is ook hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering. Voorafgaand aan de avondmis is er Stille Aanbidding.
Wie zich daarvoor aanmeldt op www.rkkerk.nl/contact/sms-service ontvangt elke maand een sms’je namens de Bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede en waar het gebed zal plaatsvinden.
Klik hier voor meer informatie over ‘Verenigd in gebed voor de vrede’.