In het kader van het jaarthema, Gaudate et excultate – het Heilige in het alledaagse, organiseert Marjolein Tiemens een drietal thema-bezinningsavonden.

Thema-avond: De grond van ons bestaan, donderdag 18 oktober
‘Van God is de Aarde en die haar bewonen, hij heeft haar op de zeeën gegrondvest.’ Tijdens deze thema-avond gaan we ons verdiepen in de bodem. Wat is de betekenis van de bodem voor ons bestaan? Wat is onze relatie met de bodem? Welke rol speelt bodem in ons geloof? Wat is het belang van vruchtbare aarde?
Meenemen: een zakje grond van een plek die u dierbaar is.

Thema-avond: Een web van leven, donderdag 8 november
‘Alle schepselen bestaan slechts in onderlinge afhankelijkheid om elkaar wederzijds aan te vullen ten dienste van elkaar.’ Dit is een thema-avond over biodiversiteit. Het woord biodiversiteit komt niet in de Bijbel voor, maar desalniettemin speelt biodiversiteit een grote rol in de Bijbel en in ons leven. We gaan het hebben over eigen waarde van schepselen en samenhangen in het web van leven. Hoe kunnen wij de biodiversiteit bewaren?

Thema-avond: Ons dagelijks brood, donderdag 29 november
‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Als wij dit bidden erkennen we dat voedsel een gave is; een gave van God, een gave van de Aarde. Beschouwen we het ook als een gave? Of is het bij ons iets heel vanzelfsprekends geworden? Hoe gaan wij met ons voedsel om? Welke waarden hechten wij, op basis van ons geloof, aan voedsel? Hoe kunnen we via ons voedsel ons geloof uitdragen? Voedsel verbindt immers mensen onderling, maar ook met bodem en water, met planten en dieren.

Voor alle avonden:
Tijd: 19.30-21.00 uur.
Plaats: Petrus & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen.
Opgave en begeleiding: Marjolein Tiemens, 06-20774093, m.tiemens@planet.nl. Opgeven kan voor één of meerdere avonden. Graag uw opgave uiterlijk één week vóór de betreffende datum.

 Meer lezen over duurzaam geloven? Klik dan hier. .