Prof. Dr. Jozef Wissink, hoogleraar praktische theologie en priester van het aartsbisdom Utrecht, sprak op 11 maart in Leersum over ‘de geheimen van het geloof’. Nadat hij nader was ingegaan op de vraag wat het woord ‘geheim’ betekent, ontdekten we dat er twee betekenissen een grote rol spelen, wanneer we het over geloofs­geheimen hebben. Daarna werd het spannend, want wat hebben de twee soorten geheimen met elkaar te maken en wat betekent dat voor ons gelovige denken en spreken?

Enkele van zijn quotes:

(…) Aan de andere kant heb ik ook geleerd, dat niet alles wat ‘geheim’ heet het ook echt is. Dus we moeten ons geen knollen voor citroenen laten verkopen. (…)

(…) Soms lijkt de kerk nog vervelender dan de wereld om haar heen, soms straalt de vreugde en de liefde ervan af.(…)

(…) Jezus is niet gewoon God, zoals de vrome Egyptische ketterijen het zeiden. Hij is ook niet gewoon mens, zoals de rationelere Nestorianen het zeiden en veel modernen het ook weer zeggen. Jezus is ongewoon God en ongewoon mens. Als Hij God is, dan is God anders dan wij denken. Als Hij mens is, dan zijn wij anders dan wij denken. Juist die negaties openen de dimensie van geheim en van toekomst.(…)

(…) We moeten voorzichtig zijn met het spreken over geheimen en toch is dat spreken onmisbaar.(…)

 

De volledige lezing van Prof. Dr. Jozef Wissink kunt u hier lezen: