Project Description

Schriftlezingen: Baruch 5.1-9; Fil. 1.4-6, 8-11; Luc. 3.1-6

Baruch is Hebreeuws voor GEZEGEND. Een hoopvolle naam. Je hoort erin hoe blij de ouders met dit kind waren. Of is het zijn profeten naam? Dan is het ook een treffende naam want Hij kondigt aan hoe Jeruzalem zich na de ballingschap helemaal in het nieuw zal steken, als herboren zal zijn. De ballingschap was een tijd van ‘rouw’, van ‘weggesleept worden door de vijand’. Maar nu breekt een nieuwe tijd aan – of beter, God laat een nieuwe tijd aanbreken. Want de lotgevallen van Israel (het volk Gods) zijn ondenkbaar zonder Gods mantelzorg, zonder dat Hij hen terughaalt en omgeeft met zijn barmhartigheid en gerechtigheid. God is niet haatdragend. Spijkert mensen niet vast op hun dubieuze verleden. Maar begint steeds opnieuw, “Zie ik ga iets nieuws beginnen”. ‘Na regen komt zonneschijn’ is niet alleen een meteorologische wijsheid, maar verwoordt hun onverwoestbare hoop in Gods leidende aanwezigheid.

Lucas vertelt dat “Het Woord van God” over Johannes kwam. Hij ziet, hoort, hoe in Johannes’ verkondiging God aan het woord is. Hoe het zogenaamde Oude Testament van Jesaja en het Nieuwe van Johannes en Jezus één doorlopende lijn vormen van God die omziet naar zijn volk. Hoe Johannes aansluit bij Jesaja die namens God (Profeet = spreken namens) oproept tot Ommekeer en opnieuw verkondigt: “Ga geen duistere (dat zijn de ‘dalen’) of slinkse (dat is:’achter de bergen’) of in-allerlei-bochten-wringende weg (de ‘kronkelwegen’) maar neem de ‘rechte’, de recht-door-zee weg van de Heer.

Lucas noemt het verkondiging en doop van Johannes: METANOIA = “Ommekeer”, zoals een Tom-Tom zegt: ‘Keer onmiddellijk om!’ Wij vertalen “een doop van bekering” , maar het gaat om meer! Het gaat om een totaal andere mindset, totaal andere visie, totaal andere wijze van leven, life-style. Als dat gebeurt, als onze wegen ‘recht’ gezet worden zoals Jesaja al profeteerde, zal iedereen Gods redding zien. In onze tijd van grote veranderingen is Johannes (en Jezus’) oproep goed invoelbaar. En ook de urgentie van hun verkondiging en leven.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier