Project Description

Marie-José Reijenga en Martha van der Worp H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Stakende scholieren.

Relevantie
Jeugd staakt om aandacht te vragen voor het klimaat, maar zelf zijn zij onderdeel van deze wereld, waarin zij ook gebruik maken van vervuilende activiteiten. Denk aan mobieltjes, nieuwe kleren en reizen. 1 uurtje video kijken kost evenveel als 2 nieuwe koelkasten (Louise O. Fresco).

Uit de groene encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“Willen gedragsregels belangrijke en duurzame effecten ressorteren, dan is het noodzakelijk dat het merendeel van de samenleving vanuit een juiste motivering tot persoonlijke gedragsverandering komt.”

Voorbede
Bidden wij voor onze kinderen, dat wij ze een wereld geven waarin hun zorgen aandacht krijgen, maar ook dat zijzelf meewerken aan en alert zijn op hun eigen ecologische voetstap. Laat ons bidden.