Project Description

Schriftlezingen: Daniël 7:13-14; Johannes 18:33b-37

De kroon op het werk.
De liturgie stelt de koninklijke heerschappij van Christus centraal. Volgens Daniël kan alleen God onze wereld nog redden – waarbij “redden” meer is dan louter het bestaan verlengen, de kwantiteit, – maar vooral op de kwaliteit betrekking heeft! En Daniël ‘ziet’ dat in een visioen – dat is niet niks – het gaat zijn visie op het leven kleuren. God grijpt in door ‘iemand die op een mensenzoon lijkt’. Door een, zeg maar, volmaakte mens, die in een soms onmenselijk harde wereld waar maakt wat God van den beginne hoopte: “.. als beeld van ons, op ons gelijkend” . Vanaf het begin wordt zo alle heerszuchtige en solistische neigingen de pas afgesneden. Deze heerschappij, dit koninkrijk gaat nooit te gronde. Wie zou ‘t ook te gronde richten? Het geldt: ‘alle volken, stammen en talen’. Het is Gods Koninkrijk – alomvattend. Maar de 2 verzen die we in de liturgie horen, zijn misschien te weinig om deze troost- en vertrouwvolle overgave over te brengen.

De Evangelie lezing vestigt alle aandacht op de ene zin ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld.’ Een mooie zin, maar we krijgen niet mee hoe, volgens Johannes, Jezus zelf ‘niet van deze wereld’ is, terwijl hij wel in deze wereld is. (Lees Johannes 14 -17; niet makkelijk, maar ze zetten je wel aan het denken!) We krijgen niet mee, hoe Johannes onderscheidt tussen ‘hier beneden’ en ‘boven’. Hij heeft een hoge opvatting over Jezus: die komt van boven – vertegenwoordigt andere waarden (geef maar eens een ander woord), komt van Godswege naar ons hier beneden. Als hij spreekt over Gods koningschap gaat het dus niet om een koning tussen velen, om een concurrerende koning die je te vriend moet houden. Alle andere koninkrijken gaan hierin op. Dit koningschap is van een andere orde. Staat boven de koninkrijken die oorlog met elkaar voeren – is niet van deze wereld!

En dat geldt ook voor de waarheid! Pilatus’ waarheid is Jezus’ waarheid niet! Voor Pilatus is ze betrekkelijk; het ligt er maar aan hoe je kijkt! Jezus’ waarheid komt niet fysiek ‘van boven’, maar ze graaft dieper, is niet laag-bij-de-gronds, raakt aan de fundamenten van ons bestaan. Voor ons kan het best wat onwennig zijn om in zulke tegenstellingen te denken. Maar de vraag naar macht, invloed, naar de waarden waar je je door laat leiden, is zo actueel als wat.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier