Zondag 30 juni vierde de St. Josephkerk haar 100-jarig bestaan met een feestelijke eucharistieviering, een tentoonstelling van kerkelijke attributen en flitsrondleidingen door het Gilde. De kinderen vermaakten zich met een speurtocht door de kerk en een voorstelling van een poppenspeler. Het was een geslaagde dag.

Op zondag 30 juni is er een feestelijke Eucharistieviering geweest in de St Josephkerk, omdat deze 100 jaar bestaat. Er is door de eeuwfeestcommissie veel werk verzet. Zij hebben uitnodigen verstuurd naar oud-bestuursleden, oud pastores en medewerkers. Er is veel vergaderd om, naast de Eucharistieviering, ook een tentoonstelling over kerkelijke attributen en flitsrondleidingen door het Gilde te organiseren. Ook de kinderen werden niet vergeten. Voor hen was er na de viering een speurtocht door de kerk, een eigen kinderbar met broodjes, drinken en popcorn en een voorstelling van een poppenspeler.
Er waren veel parochianen gekomen om het feest mee te vieren. Ook oud-burgemeester Koos Janssen en zijn echtgenote waren aanwezig. Mgr. Herman Woorts ging samen met pastoor Harrold Zemann voor en zij hadden de hulp van vier misdienaars. Het Emmaus- en Themakoor zongen samen. Het was een prachtige feestelijke viering. Aan het eind van de viering zijn er vele bossen bloemen uitgedeeld aan diegene die zich voor deze dag hadden ingezet. De Josephkerk kreeg van de eeuwfeestcommissie een glas-in-loodraam laten maken met als afbeelding het eeuwfeestlogo.
Na de viering, was er koffie, thee en een petitfourtje. Ook waren er door vrijwilligers vele broodjes gemaakt en kon men een heerlijk glaasje drinken op het 100-jarig bestaan.
Het was een prachtig feest.

Jacqueline Bouma, pastoraatsgroep

Foto’s: Jacqueline Bouma