Zondag is het Christus Koning en de zondag daarna Advent. Steeds klinken dan in de kerk de hoopvolle woorden van de profeet Jesaja. Zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen, de wolf zal naast het lam liggen… Is hij niet een verschrikkelijk naïeve optimist als hij zulk soort dingen gelooft?

Er is een verschil tussen optimisme en hoop, zegt priester en schrijver Henri Nouwen. Optimisme is zoiets als: verwachten dat de dingen beter worden: het weer, de economie, de relatie met je vrouw, de politieke situatie. Je kijkt naar de toekomst, naar de zonnige kant.

Als je hoopvol leeft zie je wel degelijk het donker van onze wereld, de duisternis in je eigen leven misschien. Je sluit je ogen niet voor de mengeling van goed en kwaad, die onze wereld is. Je hoort daarin het verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoopvol leven gaat over leven in het hier en nu. Je leeft met een belofte, die je naar de toekomst leidt, ook al weet je niet precies hoe die eruit zal zien.  Nelleke Spiljard