Schriftlezingen: Ezechiël 17.22-24; Marcus 4.26-34

Ongelooflijk: een heel klein aarzelend begin en een overweldigend eindresultaat. Ezechiël biedt troost en hoop aan de ballingen in Babylon. Zij weten nog dat Israël ooit een hoge machtige boom was en zien dat er bijna niks van over is: een dorre, levenloze ceder. Er spreekt groot vertrouwen uit zijn profetie: Wat God vroeger deed zal hij opnieuw doen. Vertrouwen dat God consistent is, en steeds op nieuw leven, op belofte, op groei gericht is. Dit is een aspect van het Bijbelse Godsbeeld dat wij nauwelijks kennen, denk ik. Wanneer Jezus woorden zoekt voor het Koninkrijk Gods spreekt hij ook over groei!

Groeiparabels zoals van de zaaier (Marcus 4.3-9 + uitleg), het zaad dat automatisch opkomt (Mc 4.26-29) van het mosterdzaadje (4.31-32). Steeds staat het onooglijke begin tegenover een overweldigend eindresultaat, als om te zeggen: In het begin merk je er bijna niks van, maar kijk maar eens waartoe het kan leiden!

“Het lijkt op”, zegt hij. Niet: “zo is het”. Het rijk Gods blijft open, spreekt onze hoop en verwachting aan. Groei omvat vele facetten. 1. Zaaien is: niet zien en toch geloven, is iets hoopvols. En ook iets vertrouwvols – je aan dit proces toevertrouwen, je eraan overgeven 2. het zaad heeft een eigen kracht – groeit automatisch, je kunt ‘t niet opjagen. Dus geduld is een schone zaak. Het hangt niet van jou af: automatisch! 3. Geef de groei de kans. Grijp niet te snel in omdat je denkt: dit is te klein, dit duurt te lang en wordt niks. Het kleine, onschijnbare blijkt veelal de kiem van grote dingen. 4. Groei vraagt ook openheid voor een eindresultaat dat je niet kunt voorzien. Je kunt teleurgesteld zijn dat zoveel zaadjes, goede initiatieven en bedoelingen, niet van de grond komen. Bijvoorbeeld: We belijden: “Ik geloof in de ene heilige katholieke kerk”, terwijl de eenheid en heiligheid en ook de katholiciteit soms ver te zoeken is. Horen we daarom van dat kleine twijgje, van geduld en groei, van onverwacht resultaat en van zaaien en zaadjes als concrete tekenen van geloof in het Koninkrijk Gods?

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier