Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Twee augustus 2023, was het Earth Overshoot Day, de dag waarop, volgens berekeningen van het Global Footprint Network de mensheid de hernieuwbare grondstoffen die de Aarde jaarlijks genereert, heeft op gebruikt. Alle consumptie en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot hierna, kan de Aarde niet meer verwerken. Vooral de CO2-uitstoot drukt zwaar, want deze gaat nog elk jaar omhoog terwijl het bosoppervlakte, dat de CO2 kan opnemen, ieder jaar krimpt. Onze overconsumptie is een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit.

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus
Wanneer de mensen egocentrisch worden en hun geweten afsluiten, vergroten zij hun eigen hebzucht. Hoe leger het hart van een persoon is, des te meer behoefte heeft hij aan kopen, bezitten en consumeren. [  ] Daarom vrezen wij niet alleen de mogelijkheid van verschrikkelijk klimatologische verschijnselen of grote natuurrampen, maar ook catastrofes die voortvloeien uit maatschappelijke crises, omdat de obsessie van een op consumptie gerichte levensstijl, vooral wanneer alleen maar weinigen die kunnen voeren, slechts geweld en onderlinge vernietiging teweeg zal brengen (LS 204).

Voorbede
We bidden voor mensen die zich vastklampen aan kopen, hebben en consumeren, dat hun hart vervuld mag worden met verwondering voor de schoonheid van uw schepping, en zij leren te genieten van de kleine dingen die het leven zin geven.