Schriftlezingen: Jeremias 20.10-13 en Mattheus 10.26-33

Jeremia weet zich: ‘Profeet van God’. Weet dat hij namens God spreekt. Dat strijkt tegen de haren van alle kleine godjes van deze wereld in. Geen wonder dat hij ‘jeremieert’; ‘t is niet ‘hip’ om tegen de stroom van economie, eigenbelang, eigen posities in te leven en te spreken. ‘T wordt hem niet in dank afgenomen. Maar, Jeremia zingt er bovenuit: God staat aan de kant van de armen! Niet aan de kant van de ‘boosdoeners’! Je zou deze lezing toch zo in onze tijd kunnen plaatsen, of op ons toe kunnen passen? Waar staan wij zelf? Zijn we ‘profeten’ die voor God opkomen, zijn we ‘boosdoeners’die eigen hachje en belang behartigen, zijn we de ‘armen’ die daar het slachtoffer van worden?

Het Evangelie vertelt hoe Jezus zijn leerlingen – of preciezer – zijn apostelen (van het Griekse apostellein= uitzenden) eropuit stuurt. Zijn leerlingen (wij dus ook) wordt niet gevraagd ‘op het huis’ te passen bij zijn afwezigheid, maar ze worden uitgezonden, uitzendkrachten, mensen met een missie.

Hij bemoedigt hen. Dat is wel nodig! Tot 3x toe prent hij hen in: “weest niet bang.” Bang blijkbaar voor wat Jeremia de boosdoeners noemt – zij die voor andere belangen, andere waarden opkomen. Ze kunnen misschien je lichaam martelen, doden, maar aan je ‘psyche’, je ‘ziel’, je ‘Spirit’kunnen ze niet komen. Prachtige zin! Zeker nu wij in coronatijd zoekende zijn waar het nu werkelijk om gaat, alleen om je ‘lichaam’ of ook/juist om je ‘ziel’, om wat je tot mens maakt? Wat is ECHT leven?  Als we zingen: ‘Ik leef niet echt, als Gij niet met me zijt’, wat zingen we dan? Of om een oude bekende te citeren: Waartoe zijn we op aarde? Daar gaat ‘t toch uiteindelijk om? Uitzendkrachten voor waar het uiteindelijk om gaat.

Henk Bloem, pastor 

 

Lao Tse schrijft:

Ga naar de mensen,
Leer van hen
Leef met hen
Begin met wat ze weten
Bouw met wat ze hebben.

 

De blogs bij de lezingen van deze zondag lees je hier.