Marie-José Reijenga en Martha va der Worp. H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding/ actualiteit:
In 2023 zijn allerlei records gebroken. O. a, de hoogste temperaturen, met wereldwijd enorme bosbranden, El Niño die zich manifesteerde op een andere wijze dan wij gewend zijn en daardoor veel overlast veroorzaakte. Overstromingen en wateroverlast in heel veel landen, waaronder Nederland. Maar wat gaan we doen in de toekomst? Het nationaal programma landelijk gebied ( NPLG) voor de herindeling van groen Nederland ligt ter inzage, maar wat zal dit nieuw te vormen kabinet, dat klimaatverandering beschouwt als “een niet- bestaand-probleem” daadwerkelijk gaan doen?

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí
Als de huidige tendens voortgaat, zou deze eeuw wel eens getuige kunnen zijn van ongehoorde klimaatveranderingen en van een ongekende verwoesting van de ecosystemen met ernstige gevolgen voor ons allen. De stijging van het zeeniveau kan bijvoorbeeld uitermate ernstige situaties scheppen als men bedenkt dat een vierde van de wereldbevolking aan zee of  in de nabijheid hiervan leeft en het merendeel van de metropolen in kustgebieden liggen. (LS nr. 24)

Voorbede

Bidden wij voor sterke en bezielende leiders met visie, die de moeilijke thema’s  van klimaatverandering onder ogen willen zien en ze durven aan te pakken.