Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
De uitstoot van schadelijke broeikasgassen bevindt zich, anderhalf jaar na de uitbraak van Corona, alweer op een recordniveau. De stijging van de zeespiegel valt hoger uit dan tot nu toe verwacht, aldus het KNMI en het IPCC  waarschuwde in augustus dat klimaatverandering mogelijk sneller gaat dan de modellen laten zien. De meeste landen maken nauwelijks aanstalten winning en gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen.

Relevantie
Geloof in innovatiekracht is daarbij productiever dan klimaatpessimisme. Een klein voorbeeld het VrijLevenStal concept. Daarbij worden urine en koeienvlaaien d.m.v. een zandbodem gescheiden. Hierdoor is er minder CO2 uitstoot en worden de opgevangen uitwerpselen als mest gebruikt voor de sierteelt.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Wees geprezen)
Willen we dat nieuwe modellen van ontwikkeling ontstaan, dan is het noodzakelijk “het model van globale ontwikkeling te veranderen”. Dit vereist dat er op een verantwoordelijke manier wordt nagedacht “over de zin van de economie en haar doelstellingen, om zo vormen van slecht functioneren en verstoringen te corrigeren.

Voorbede

Bidden we om wijsheid voor ons allemaal, dat we voor de korte termijn concrete en ambitieuze doelen op het gebied van innovatie kunnen realiseren. Laat ons bidden.