Greet van Kempen-van der Ploeg werd geboren in Wymbritseradeel op 7 mei 1922; ze overleed op 4 april 2020 in Amerongen. Ze bereikte dus de prachtige leeftijd van 97 jaar. Sinds 1 december 1943 was ze gehuwd met Antonius van Kempen (overleden 8 juli 1992). Samen kregen ze zes kinderen: Dini, Annette, Joke, Theo Ton en Jos. Ze kregen 14 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen.

Greet van Kempen was een levenslustige vrouw en een doorzetter.  Dat kwam waarschijnlijk mede door haar Friese afkomst al woonde ze vanaf haar huwelijk niet meer in Friesland.  Gehuwd met een Rijkspolitieman. Dat hield – zeker in die jaren – ook in dat er vaak verhuisd moest worden.  Ze hebben in 8 verschillende ‘standplaatsen’ gewoond. Haar man was er een van de oude stempel.  Hij hield van aanpakken. Jarenlang was hij de postcommandant van Leersum. Als vrouw ben je op zo’n dorp dan ook half politievrouw. Dat deed ze met plezier en verve; ook zij hield van aanpakken. Ze was in 1977 betrokken bij de oprichting van De Zonnebloem in Leersum en is daarvan jaren penningmeester geweest. Verder was ze ook heel actief in vrouwenverenigingen in de dorpen waar ze woonde. Ze was een sterke vrouw en persoonlijkheid. Tot haar 90ste was ze nog volledig zelfstandig en nam ze deel aan veel activiteiten. Daarna werd ze langzaam aan meer hulpbehoevend. Maar het ‘koppie’ bleef goed. Als je met haar sprak over leven en dood zei ze steevast: “Ik zeg maar zo, je gaat niet voor je tijd”.  Haar tijd was nu gekomen.

Op vrijdag 10 april was er een uitvaartdienst in de Sint Andrieskerk te Leersum. Hierbij werd onder meer uit Spreuken de lezing ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ gelezen alsmede het evangelie van de Emmaüsgangers. Vanwege de coronamaatregelen was alleen de familie daarbij aanwezig. Aansluitend is ze begraven op de Algemene Begraafplaats in Leersum waar ze weer met haar overleden man is verenigd.

Frans Groot, parochiaan Leersum