Actualiteit/aanleiding

Een klein voedselbos is al waardevol
Stadsnatuur op een parkeerplaats naast een paar woontorens in aanbouw. Daar willen de mensen van de Tolhuistuin in Amsterdam een voedselbos aanleggen. Het gaat er niet om hoeveel mensen je daarmee kunt voeden, maar hoeveel mensen je weer met de natuur kunt verbinden.

Relevantie
Noten, fruit en groeten oogsten en intussen het milieu een handje helpen. Als je zo’n voedsel-bos met de buurt weet te realiseren heb je de grote winst al te pakken.
Begin met een boom als de els. Elzen kunnen mooi stikstof uit de lucht vastleggen in de bodem. Daarom zijn deze bomen een natuurlijke bemesting. Een goed voedselbos begint dus met een windsingel van elzen om de wind tegen te houden en het bos gratis te bemesten.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Sí (Geprezen zijt Gij)
Binnen de joods-christelijke traditie betekent “schepping” meer dan natuur, want er is de band met een liefdesproject van God waarin elk schepsel zijn waarde en betekenis heeft. Onder natuur verstaat men meestal een systeem dat geanalyseerd, begrepen en beheerd wordt, maar de schepping kan enkel begrepen worden als een gave geschonken door de open hand van de Vader van allen, als een realiteit verlicht door de liefde die ons oproept tot universele gemeenschap.

Voorbede

Laten we bidden voor de mensen die een Voedselbos willen realiseren met het doel mensen zich met de natuur te laten verbinden waardoor een warme saamhorigheid ontstaat en waar iedereen zich kan en mag aansluiten. Laat ons bidden.