Vanwege COVID-19 zijn bedevaarten dit jaar helaas niet mogelijk. Daarom doet bedevaartorganisatie VNB pelgrims een digitaal pastoraal aanbod in de maanden augustus, september en oktober – maanden waarin mensen veelal op bedevaart naar Lourdes gaan. “Onze VNB-pastores gaan, bij toerbeurt, in een video in op het evangelie van de betreffende zondag en leggen waar mogelijk een link naar Lourdes en onze bedevaarten,” aldus VNB.

De komende maanden wordt elke vrijdag rond 14.00 uur op de VNB website onder NIEUWS een nieuwe video geplaatst. “Wij hopen met deze bijdrages van onze VNB-pastores ons geloof te voeden en zo op een andere, maar zeker betekenisvolle manier, met elkaar én Lourdes verbonden te zijn,” aldus de bedevaartorganisatie.

Bron: www.aartsbisdom.nl