Voorbede duurzaamheid voor het weekend van 19 en 20 augustus 2023

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
“Hoe moet ik in een wereld leven die niets om mijn toekomst geeft?” Een uitspraak van een negentienjarige jongen die goed de gevoelens van angst, rouw, verdriet en boosheid om het klimaat weergeven die voorkomen bij 59% van de jongeren. (Onderzoek van psychotherapeut Hickman. Ze ondervroeg tienduizend jongeren tussen de 16 en 25 jaar uit tien landen. Trouw 9 augustus 2023).
“Ze voelen die angst omdat ze geven om de planeet, omdat ze een moreel kompas hebben. Daar zouden ze trots op moeten zijn; het is een van de weinige logische reacties in een wereld die achteruit gaat”, aldus Hickman. “Ik leer hun grip te krijgen op de gevoelens van angst, boosheid, wanhoop en depressie. Daardoor krijgen ze de weerbaarheid die ze nodig hebben om met deze complexe wereld om te gaan.”
Die weerbaarheid hebben ze nodig, mede doordat ouders, docenten, politici, grote bedrijven, de volwassenen van nu, die angst bagatelliseren. Het komt wel goed. We nemen maatregelen. Maar vervolgens gebeurt dat niet.

Uit de encycliek Laudato si’ van Paus Franciscus
Als ‘de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen, omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt worden,’ vormt de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. Wij moeten echter ook erkennen dat enige geëngageerde en biddende christenen, onder het voorwendsel van realisme en pragmatisme, vaak spotten met de zorgen over het milieu. Anderen zijn passief, zij besluiten niet hun gewoonten te veranderen en worden inconsequent. Het ontbreekt hun dus aan ecologische bekering, die impliceert dat zij alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus in hun relatie met de hen omringde wereld tot bloei laten komen. De roeping behoeders van Gods werk te zijn, praktisch handen en voeten te geven, vormt een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam bestaan. Het is niet iets vrijblijvends en evenmin een secundair aspect van de christelijke ervaring.

Voorbede
Wij bidden voor jongeren en alle andere mensen met klimaatangst, om een groot geloof als van de Kananese vrouw, om samen met God de schepping in stand te houden, om het goede te blijven doen, ook al is de afloop ongewis.