Slaper, word wakker,

Schud dood van je af,

Op gaat over jou

Licht van Christus,

Zon van opstand

Die- de morgenster vooruit –

Stralend leven geeft.

 

Clemens van Alexandrië, omstreeks 200.