Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding/aanleiding;
Artikel in de krant over insecten die de warme winter moeten overleven, maar door de warmte meer energie nodig hebben dan in een koude winter. Ze raken ernstig verzwakt of overleven de winter niet. Al in 2017 bleek dat het aantal insecten in bijna 3 decennia met 70% was verminderd. Insecten spelen een cruciale rol in de leefomgeving. Ze zijn onvoorstelbaar belangrijk voor onze landbouw en voor de werking van allerlei systemen in de natuur. Dankzij insecten kunnen allerlei planten overleven en dus zijn ze ook belangrijk voor de waterkwaliteit en bodemkwaliteit.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí
Daar alle schepselen onderling met elkaar zijn verbonden, moet van ieder ervan de waarde met liefde en verwondering worden erkend en hebben wij als geschapen wezens elkaar nodig. (LS 42)

Voorbede

Laat ons bidden voor onszelf, opdat we beseffen dat al ons handelen rechtstreeks gevolgen heeft voor ons voortbestaan.