Door Marie-José Reijenga  en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Er is onvoldoende geld voor ontwikkelingslanden. Hulp van geïndustrialiseerde landen voor klimaatbeleid in ontwikkelingslanden had in Glasgow kunnen dienen als smeermiddel bij moeizame onderhandelingen. Maar dat wordt moeilijk nu blijkt dat de rijke landen hun belofte op dat gebied niet waarmaken. De arme landen worden zwaar getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, die anderen hebben veroorzaakt. De rijke landen willen dat gesprek aangaan, maar hebben in het Parijsakkoord een belangrijke voorwaarde geformuleerd: een discussie over verlies en schade ‘biedt geen enkele basis voor aansprakelijkheid of schadevergoeding”.

Relevantie
Arme landen worden hard getroffen door de gevolgen van klimaatverandering die anderen veroorzaken.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Ik geloof dat Franciscus het voorbeeld bij uitstek is van de zorg voor wat zwak is, en van een integrale ecologie, die met vreugde en authenticiteit wordt beleefd. Hij liet een bijzondere aandacht zien voor de schepping van God en voor de armsten en degenen die het meest in de steek worden gelaten.

Voorbede

Laat ons bidden, dat wij aandacht hebben voor de mensen in arme landen, die de gevolgen ondervinden van klimaatverandering waaraan zij geen schuld hebben. Geef ons een nieuwe kans. Laat ons bidden.