Door Marijke van Soest- Sikken, Leersum

Actualiteit/aanleiding
Natuur komt op adem bij de fabriek
Natuurnetwerk. Een industrieterrein is een ideale locatie voor nieuwe natuur, zegt ecoloog Alex Wieland. Dat het voor dieren en planten goed toeven is, laat hij zien tussen de rokende fabriekspijpen in Terneuzen.

Relevantie
De bereidheid om mee te werken aan natuurherstel is er. Succes heeft vele vaders zegt Wieland. Biodiversiteit op bedrijventerreinen. Broedende vogels, unieke insecten, jagende vleermuizen en bloemrijke velden, waar patrijzen en fazanten doorheen scharrelen en dat tussen rokende schoorstenen en fabrieksloodsen.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
De mens heeft steeds ingegrepen in de natuur, maar lange tijd was dit gekenmerkt door een zich meegaand schikken naar de mogelijkheden die de dingen zelf aanboden. Men ontving als het ware wat de natuur zelf aanbood, alsof ze hem de hand reikte. De stap naar de idee van een oneindige of grenzeloze groei is zo gemakkelijk gezet en dit maakt economen, financiers en technologen echt enthousiast.

Voorbede

Laten we bidden voor de mensen die het initiatief nemen om van een bedrijventerrein een Biodiversiteit te maken waar natuur in alle rust kan groeien en bloeien, vogels rustig kunnen broeden, unieke insecten, waar patrijzen en fazanten doorheen scharrelen.

Laat ons bidden.