Schriftlezingen: Wijsheid 9,13-18  en Lucas 14,25-33

In de Bijbelse traditie werd koning Salomo, die het wijze oordeel sprak toen twee moeders aanspraak maakten op één en hetzelfde kind, als de wijze bij uitstek gezien. De lezing uit het boek Wijsheid laat ons meedenken om ons bestaan, onze wereld, te verstaan; om iets van ons leven te maken.
Het boek Wijsheid ervaart de werkelijkheid die ons omgeeft als twee werelden naast elkaar: God en de hemelse wereld van God en stervelingen en hun aardse wereld. Gelukkig is Gods geest een bruggetje, die een verbinding maakt, anders kwamen we aan de hemelse wereld – aan Gods bedoelingen – helemaal niet toe en bleef ons bestaan zo plat als een dubbeltje.
Dank zij Gods Geest ervaren we dat menselijk leven niet alleen kwestie is van in leven blijven, van eten en drinken om je lichaam op peil te houden, maar dat er meer komt kijken om van mensen te spreken.

Een paar weken terug hoorden we van de nauwe poort. Als om te zeggen: het gaat niet vanzelf! Zoiets als vandaag het evangelie zo’n drie, vier keer zegt:  “(Zo iemand) kan mijn leerling niet zijn.” De clou is: Wat houdt leerling-zijn eigenlijk in? Volgens vers 25 “trokken talloze mensen met Jezus mee”, maar leerling zijn is meer dan meelopen! Het is ook meer dan ingeschreven worden door je ouders. Het is ingrijpender dan je eerste schooldag, is niet alleen die eerste dag, is je hele ‘roeping’, je hele wezen. Het is radicaler – al moet je dat ‘haten’ volgens mij niet letterlijk nemen. Het gaat hier om wat voor jou het zwaarste weegt: zijn leerling zijn, of je familiebanden. En schrijf je je meteen uit als het leerling-zijn je wat kost – je een kruis oplegt? Als blijkt dat het niet zo makkelijk gaat als je aanvankelijk dacht. Inderdaad: Bezint eer ge begint

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.