Op zondag 19 maart 2023 viert Fred Kok in de St. Jozefkerk in Leusden (Hamersveldseweg 51) zijn zilveren jubileum als pastoraal werker bij de  Lucasparochie.  In de feestelijke Eucharistieviering (11.00 uur) gaat hij samen voor met pastoor Harrold Zemann. Na afloop is er een receptie in parochiecentrum De Kom (naast de St. Jozefkerk). U bent van harte welkom om dit jubileum mee te vieren.

Bij zo’n jubileum hoort een geschenk. Fred Kok heeft aangegeven het heel fijn te vinden om een financiële bijdrage voor zijn voetreis naar Rome te ontvangen. Hij vertrekt op 17 april en hoopt begin augustus in Rome aan te komen. Uw bijdrage aan zijn cadeau kunt u overmaken op rekeningnummer NL 62 RABO 0152 0157 87 van de St. Lucasparochie onder vermelding van ‘Jubileum Fred Kok’.