De bomen komen uit de grond
en uit de stam hun twijgen.
En ieder vindt het heel gewoon
dat ze weer bladeren krijgen.

Je ziet ze vallen naar de grond
en dan opnieuw gaan groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.

Toon Hermans