Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Een foto waarop vrouwen in India in een rivier baden waarop het schuim van de chemische vervuiling drijft. Een bericht in Trouw (22-11) dat ook in Nederland het water verre van schoon is.

Relevantie
Schoon water is van levensbelang, voor al het leven. Als directe leefomgeving voor het waterleven. Voor planten en dieren om van te drinken. Ook voor het drinkwater van de mens.
Door vervuiling, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en zware metalen is de kwaliteit van het oppervlakte water te slechte voor een rijk waterleven. De zuivering van het water voor drinkwater wordt steeds moeilijker.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Wees geprezen, mijn Heer, door (om) zuster water, die zeer nuttig en nederig en kostbaar en zuiver is. (Zonnelied van Franciscus van Assisi, LS 87)

Voorbede
Goede God, wij bidden voor zuster water, die zo vervuild is geraakt. Dat zij weer schoon en zuiver mag worden. Dat zij het leven van planten, dieren en mensen mogelijk kan blijven maken zoals Gij dat gewild hebt.