Maandag 4 juli jl. namen we tijdens een mooie viering in onze Sint Andrieskerk afscheid van Marga de Jager-Fiolet (13 maart 1924 – 28 juni 2022). Marga was ruim 40 jaar een betrokken en zeer gewaardeerd lid van onze Sint Andriesgeloofsgemeenschap. Een fijn mens met een brede belangstelling, die goed kon luisteren, echt geïnteresseerd was en zelden een oordeel over een ander had.

Marga werd als vierde in een gezin van negen in Amsterdam geboren. Tijdens de oorlog woonde ze in Rotterdam waar ze het bombardement op de stad van nabij meemaakte. Haar vader overleed aan de gevolgen daarvan. Nog jaren daarna had Marga samen met haar moeder de zorg over de kinderen.

Marga kwam uit een harmonieus katholiek gezin. Ze kregen de ‘roomse blijheid’ van jongs af aan mee: een basisgevoel waarbij altijd ruimte is voor vergeving en de mogelijkheid om het volgende keer anders te doen.

Marga behaalde in de avonduren haar diploma maatschappelijk werk en vond werk in Utrecht bij het project “Houtplein”. Daar begeleidde zij jarenlang gezinnen met complexe problematiek en stuurde ze gezinsverzorgers aan.

Een bijzondere band had Marga met haar broer Herman Fiolet, priester. Met hem en hun broer Ben woonde zij jarenlang in één huis . Herman Fiolet was oprichter en eerste secretaris van de Raad van Kerken in Nederland (1970-1985) en gedurende een groot deel van zijn leven lid van de orde van de Franciscanen. Marga notuleerde regelmatig voor Herman en ze knipte alle artikelen uit die over hem verschenen. Mede dankzij zijn rol en inspiratie was Marga erg geïnteresseerd in geloofszaken en de oecumene.

Op 51- jarige leeftijd trouwde ze met Kees en verhuisden ze naar Leersum.

Toen haar man 20 jaar later overleed en zij de leeftijd van 71 jaar had, werd ze lid van onze werkgroep Diaconie. Ze onderhield een goede band met enkele gezinnen in het AZC, gaf er naai- en taalles en hielp bij de teken- en schilderlessen voor traumaverwerking. Marga begreep de problematiek van vluchtelingen. Marga hielp bij diverse activiteiten in onze kerk en was tot op zeer hoge leeftijd vrijwilligster bij Ons Eetcafé dat in 2008 opgericht werd door de gezamenlijke Leersumse Kerken. Marga droeg de oecumene een warm hart toe. Ze voelde zich verbonden met anderen, ongeacht hun afkomst of religie.

Marga was in onze kerk altijd te vinden op de achterste rij. Daar woonde ze de wekelijkse vieringen bij, daarbij jaren vergezeld door haar broer Ben. Vandaaruit had ze mooi zicht op het altaar met links van haar het Maria-altaar met de brandende kaarsjes. Toen haar gezondheid achteruit ging leverde ze deze plaats in voor een meer comfortabele plek voorin de kerk. Op die stoel voorin, waar ze de laatste jaren zat, waren door de werkgroep diaconie uit respect voor haar bloemen gelegd.

Marga was niet de enige die op zo hoge leeftijd nog zo kranig was. Aanwezig bij de uitvaart was haar broer Harry, de jongste van de negen kinderen; hij zei met een kwinkslag, ‘nu ben ik tegelijk de jongste en de oudste van het stel’. En er waren twee zusters van de Augustinessen van Sint Monica, die met haar aan het Houtplein in Utrecht voor de ‘onmaatschappelijken’ hadden gewerkt. Eén van hen had de 100 bereikt; nog steeds goed ter been en met een scherpe geest!

Voor haar werk voor onze geloofsgemeenschap en haar diaconale activiteiten ontving Marga in 2016 de Andriespenning. Ze was er trots op. Aan hen die op bezoek kwamen in het Gouden Hart, liet ze vaak die penning even zien.

Tot ruim een maand geleden woonde ze de diaconievergaderingen van onze geloofsgemeenschap nog bij. En, als het aan haar gelegen had, was ze ook bij de vergadering van 3 juli nog geweest! Ze was goed gezelschap, we waardeerden haar inbreng, hoe bescheiden die op het laatst ook was.

Marga is 98 jaar geworden. We gaan haar missen.

Werkgroep Diaconie, Sint Andriesgeloofsgemeenschap Leersum-Amerongen

Foto: Istockphoto