Schriftlezingen: Habakuk 1,2-3; 2,2-4 en Lucas 17,5-10

Habakuk opent tweemaal met: “Hoelang nog…”, en blijft maar vragen: “Waarom?”( 3x). “Waarom luistert u niet, grijpt u niet in?” God antwoordt: “Geef het wachten niet op, want ’t komt vast en zeker.” Dit ’t slaat op de vervulling van het visioen. De Willibrordbijbel doet enige moeite om te achterhalen wanneer deze profeet leefde en profeteerde. Is dat voor ons belangrijk? Natuurlijk is de oorspronkelijke setting belangrijk, maar er is ook de vraag of deze verzen niet verwoorden wat van alle tijden en plaatsen is, wat elk mens op haar/zijn tijd mee- en doormaakt. Namelijk twijfel en ongeloof. Een geloofscrisis. Eerst zien en dan geloven! En midden in die crisis klinkt de verzekering: “Want komen doet het beslist.” Als je daaraan vasthoudt, daarin blijft geloven, blijf je leven. Of is het meer door de hoop dan door het geloof? Het lijkt een cirkelredenering. Het is ook geen redenering, geen argumentatie. Het wortelt in het geloof dat God-met-ons is. Het geloof, de hoop om dat te mogen ervaren, doet leven.
De slotzin “De rechtvaardige blijft leven door zijn geloof” noem ik apart, omdat ze bij Paulus (zie: Rom 1,17; Gal 3,11; Heb 10,38 ) en later bij Luther (‘sola fide’) zo belangrijk is.

In de evangelielezing vragen de apostelen (zie Luc 6.13) om meer geloof (grieks: pistis). Begrijpelijk, want Jezus vraagt in 16,14-18 nogal wat van hen. Sommigen vertalen hier: vertrouwen, zie o.a. 12,42 en 46, waar hetzelfde woord ‘pistis’ met ‘trouw’, en het negatief met ‘trouwelozen’ wordt vertaald.
Op de vraag van de apostelen om versterking van geloof (- of moet ik net als de Willibrordvertaling ‘vertrouwen’ schrijven ), antwoordt Jezus verhalenderwijs: Meer of minder doet er niet toe – als geloof echt is, werkt ‘t altijd. Grootse daden worden niet van je verwacht, alleen dat je doet wat je is opgedragen.

Mooie vraag: zie je verschil tussen ‘geloof’ en ‘trouw’? Wat vragen de leerlingen precies? Meer geloof of meer trouw? Of is dat hetzelfde? Of speelt dat alleen in het Nederlands?

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.