Schriftlezingen: Wijsheid 7,7-11 en Marcus 10,17-30

Als iemand kan vertellen hoe je tot Wijsheid komt, dan is het koning Salomo, de wijze bij uitstek. Toen hij net koning was, (zie 1 Kon. 3.5-15) bad en smeekte hij om Wijsheid en Inzicht. Hij begreep dat Wijsheid meer is dan: ‘scepters, rijkdom, koningsambt’. Ja, dat wijsheid de ‘moeder’ van dit alles is, (12) ook al krijg je die niet automatisch bij de geboorte mee!

Priesters representeren de cultus: God die ons te boven gaat: ‘Heilig, heilig, heilig’ (Jesaja 6). Profeten wijzen ons op God die met/onder ons is, solidair als de barmhartige Samaritaan. Wijzen tonen ons God in ons, in zijn schepping. De bijbel zet deze drie leefwijzen bijeen: de Thora (priesters), de Profeten en de Geschriften (de wijzen), en zeggen: “word niet één-zijdig.” WIJSHEID blijkt uit ‘bidden en smeken’ (Wijsh 7.7) en is niet te verwarren met kennis, of hoogbegaafd, of IQ.

Een man in goeden doen vraagt Jezus om eeuwig leven (zonder lidwoord!). Spreekt hem aan met “goede”, terwijl dat voor Jezus een woord is dat je voor God reserveert. De man stelt een kwaliteitsvraag: “Ik heb al alles wat mijn hartje begeert –maar HOE, WAAR, krijgt mijn rijke leven ‘eeuwigheidswaarde’, wordt het super? Hoe wordt het meer dan in-leven-blijven, meer dan LANG zal ie leven?” Jezus wijst op de Thora en als de man zegt: ”als goede Jood heb ik dat altijd gedaan”, zegt Jezus: “Wat je mist is niet: nog meer van ’t goede”, maar: “Doe weg wat je hebt! En geef het aan de armen. ‘Hebben’ alleen brengt geen eeuwigheid in je leven. Het gaat erom wat je met je ‘hebben’ doet! Alleen voor de heb, voor jezelf, of voor mensen die ’t nodig hebben, armen, de wereld?” Dat zet al het ‘hebben’ van de man op de kop. Mooi is dat: ‘weg wat je hebt – dan zul je hebben’. Maar dit is te veel gevraagd voor deze rijke man.

Jezus betrekt zijn leerlingen, ons dus, erbij, erkent dat er veel van hen gevraagd wordt— ‘als kamelen door ’t oog van de naald’. Bijna onmogelijk. Om dit te kunnen is eeuwigheidsperspectief nodig: in Bijbelse woorden: “om Mij en om de blijde boodschap”. Dan wordt wat eerst winst leek tot verlies en wat verlies leek tot winst.

Henk Bloem, pastor

 

Boeddha:
”Als je alles hebt wat je verlangt
Kom je erachter dat alles niet alles is.”