Schriftlezingen: Handelingen 5.12-16  en Johannes 20.19-31

Handelingen 5
Het succes spat ervan af. De christenbeweging staat goed aangeschreven, veel mensen sluiten zich aan, zelfs van buiten Jerusalem. Vanaf Pinksteren groeit de Jezusbeweging door onder Gods leiding (zie bv. Hand 2.47 en Hand 6.7) . “Steeds weer sloten zich mensen aan die in de Heer geloofden”. Ook ondanks tegenslagen (bv. Hand 8.1-3). Maar ze groeien door (Hand 23.11) naar een vrijmoedige en ongehinderde positie  zoals Handelingen besluit  (28.31).
De lezing van vandaag eindigt met “en allen werden genezen” (5,16). Kun je dat “ genezen” ook verstaan als: “ze werden er beter van”? Niet fysiek “genezen”, maar wel betere, opgerichte mensen? Ze voelden zich geaccepteerd als waardevol mens ondanks hun handicap. Bloeiden ervan op. Werden er beter van, betere mensen van! Dat is toch ook genezing? Is toch ook een wonder als dat met mensen gebeurt!

Evangelie van Johannes
Het is Paasdag. Het graf is open, kerken veelal nog op slot. De leerlingen hebben zichzelf bangelijk opgesloten. Gesloten deuren zijn voor de Verrezene geen beletsel: Liefde kan overal doorheen. Ineens is Hij er, in hun midden. Zonder Hem is er geen hart/ziel, geen kern, is ’t gewoon afgelopen, uit. Zwart gat. Het gaat niet om gezichtsherkenning! Hij toont zijn handen en zijn zijde, zijn wonden. Hij is de gekruisigde die zijn leven gaf. En zo staat hij in hun midden, is hij hun midden.
Veelal wordt er vertaald dat Jezus OVER zijn leerlingen ademt en hen de Heilige Geest doorgeeft. Maar dat staat er in het Grieks niet! Daar staat: Hij ademde hen de heilige Geest IN. Niet OVER maar IN. Bij de schepping van de mens in Gen 2.7 lezen we: Hij (=God) blies hem de levensadem IN de neus; zo werd de mens een levend wezen. Jezus blaast zijn leerlingen de heilige Geest IN , schept hen opnieuw. Maakt nieuwe schepping van hen. Nieuw ook voor hen die ze als ‘zondaars’ voorheen niet zagen staan.
Vriend Thomas, die altijd aan alles twijfelt was er niet bij. Als de anderen zeggen: “Wij hebben de Heer gezien” heeft dat niks met ‘ik ben mijn bril vergeten’ van doen. Het is een gelovig zien. In zekere zin ziet hij niet Jezus, maar de Heer. Daarom kan de Verrezene zeggen: “zalig zij die niet zien…” Hoe moet je dit zeggen? Kijken doe je met je ogen, Zien met je ziel .
Het gaat om gelovig zien dat zijn leven verandert en hem tot zijn belijdenis brengt : mijn Heer en mijn God. Zo las ik ooit: “jouw leven moesten we loslaten, in ons leven houden we jou vast”. Met ‘vasthouden’ is meer dan een fysiek vasthouden bedoeld. Misschien mag je hier wel terug denken aan de oorspronkelijke Bijbeltekst die zegt: “Hij blies de Heilige Geest IN hen”.
De slotzin van het Bijbelverhaal maakt duidelijk dat we hier niet een verslag, een rapportage voor ons hebben maar een verhaal dat ook ons tot geloof in de Heer kan brengen.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.