Door de Werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk, Woudenberg

Actualiteit/aanleiding
VN luidt alarmbel voor Madagaskar op Wereldvoedseldag 16 oktober 2021: “Hier heerst de eerste klimaathongersnood”. Het land heeft niets bijgedragen aan de klimaatverandering die we nu zien, maar het betaalt wel de hoogste prijs. Het Afrikaanse land kampt met de ergste droogte in 40 jaar. Momenteel lopen meer dan een miljoen inwoners het risico op verhongering.

Relevantie
Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Het doet zich extreem voelen in het Afrikaanse contingent waar velen voor hun middelen van bestaan afhankelijk zijn van de natuurlijke reserves. Veel armen leven op plaatsen die door verschijnselen in verband met de opwarming worden getroffen. Hun middelen van bestaan zijn sterk afhankelijk van de natuurlijke reserves (de landbouw, de visvangst en de bosgrondstoffen). Madagaskar is bijzonder kwetsbaar voor extreem weer en klimaatverandering. Deze noodsituatie krijgt te weinig aandacht.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Het klimaat is een gemeenschappelijk goed, van allen en voor allen. Er bestaat een zeer consistente wetenschappelijk overeenstemming die erop wijst dat wij een verontrustende opwarming van het klimaatsysteem meemaken. In de laatste decennia gaat deze opwarming gepaard met een voortdurende stijging van het zeeniveau en bovendien is het niet moeilijk dit in verband te brengen met de toename van extreme weersomstandigheden.

.Voorbede

Goede God, wij bidden voor het lot van al degenen die getroffen worden door extreme droogte, voedsel- en waterschaarste. We bidden voor de internationale gemeenschap dat zij initiatieven neemt voor eerlijke en duurzame voedselsystemen in landen die de dupe zijn van de verontrustende opwarming van de aarde.  Laat ons bidden.